Al Nou Info del mes de Novembre hi trobareu informació sobre una de les actuacions que aquest govern i jo mateix ens hem marcat com a prioritàries: l’execució de les capes de rodament en carrers no asfaltats. La bona situació financera de l’EMD, que ha millorat fruit del bon treball dut a terme els últims tres anys, ha permès que l’equip de govern disposi dels recursos necessaris per tirar endavant aquest projecte.

El projecte, que està en marxa des de finals del mes de setembre, té previst actuar sobre aproximadament 10.600 m2. La inversió de l’EMD-Valldoreix per aquesta primera fase és d’un total de 141.035,29 euros, i el manteniment anual dels vials de terra, sense asfaltar, suposa un cost anual aproximat de 3,11 €/m2.

La vida mitjana útil de la capa de rodament és de 10 anys, i la recuperació de la inversió inicial és efectiva als poc més de 4 anys. Durant gairebé 6 anys l’EMD no haurà d’invertir cap recurs en el manteniment dels vials de terra, disminuint les despeses.

Aquesta reducció de costos ens permetrà destinar les despeses estalviades a altres necessitats com són l’adeqüació dels espais comuns públics, les voreres, l’arbrat, els parcs, etc. A més, l’alliberament dels recursos propis com ara la brigada, farà que poguem reenfocar la seva actuació per a altres tasques.

Aquesta execució, tot i que no implica la consolidació urbana del vial, aporta als veïns i a les veïnes una millora inqüestionable de la qualitat de vida que quedarà palesa des del primer moment. Sens dubte es tracta d’un pas endavant en la millora de la vida al poble.